_

Υπηρεσίες

Σχεδίαση – Παραγωγή εντύπων επικοινωνίας :

Διαφημιστικών εντύπων – προσπέκτους – καρτών – καταλόγους προϊόντων – τιμοκαταλόγους – ημερολογίων τοίχου επιτραπέζιων – αυτοκόλλητα – ετικέτες για τρόφιμα (κρασί, μέλι, λάδι κ.α) – επιστολόχαρτα – φάκελοι – εισιτήρια – προσκλήσεις – αφίσες – συνεδριακά έντυπα folders.
Σχεδίαση – παραγωγή μηχανογραφικών εντύπων (τιμολόγια για ηλεκτρονικούς υπολογιστές).
Σχεδίαση – παραγωγή χειρόγραφων εντύπων.
Εκδόσεις βιβλίων και περιοδικών.

Reply